Krunica BDM

Iz povijesti Crkve saznajemo da je Krunica nastala u srednjem vijeku kao svojevrsna „zamjena“ za Časoslov. Naime, službenu molitvu Crkve uređenu po određenim dobima dana i sastavljenu od Psalama, Himana, odabranih čitanja Pisma ili patrističkih djela mogli su pratiti samo oni koji su znali čitati. U srednjem vijeku bilo je redovnika, a vjernika još više, koji u tome nisu mogli sudjelovati – i zbog nepoznavanja pisma, ali i jezika. I po uzoru na 150 Psalama iz Svetoga pisma nastala je molitva od 150 Zdravomarija. Velika zasluga u promociji Krunice, bez sumnje, pripada dominikancima. Utemeljitelj toga Reda propovjednika, sveti Dominik (1175. – 1221.) rado je molio Krunicu i dominikance je stavio pod Marijinu zaštitu. U nekim starim molitvenicima naći će se napomena da su dominikanci „Marijin Red.“ Postoje povjesničari koji tvrde da je sv. Dominik i kreator molitve Krunice. Prema pobožnoj predaji, Blažena Djevica Marija ukazala se sv. Dominiku i rekla mu: „Ovu ćeš pobožnost svojim propovijedanjem proširiti među kršćanski puk, jer ona je meni i mom Sinu najmilija“. Dominikanac Alberto de Castello 1521. godine krunicu podijelio u 15 otajstava, a doinikanac Alain de la Roche dao joj je naziv ružarij ili krunica.

 

Draga molitva Crkve, ali i Nebeske Majke

Krunica je uistinu Crkvi draga molitva, što potvrđuju i pape posljednjih stoljeća. Godine 1883. papa Lav XIII. u službenom dokumentu Krunicu je označio kao „djelotvorno sredstvo protiv društvenih zala,“ a tu pobožnost osobito su voljeli i bl. Ivan XXIII., Pavao VI. i Ivan Pavao II. On je, od listopada 2002. do listopada 2003. proglasio Godinu Krunice, a jedan od njegovih motiva bio je i u vrijednosti ove pobožnosti: „Krunica, ako se otkrije u njezinu punom značenju, vodi do samog središta kršćanskog života i pruža redovitu i plodnu, kako duhovnu tako i odgojnu prigodu za osobno razmatranje, odgoj Božjeg naroda i novu evangelizaciju.“ Da je Krunica i Mariji draga molitva u kojoj rado sudjeluje s nama, možemo zaključiti iz njezinih objava koje je Crkva priznala. Konkretno, u Fatimi je 13. listopada 1917. godine sama za sebe rekla da je ona „Gospa od svete krunice.“ Prema opisu vidjelice Lucije iz prvoga ukazanja, 13. svibnja te godine, Marija je na ruci imala krunicu. I kasnije, tijekom svih ukazanja poticala ih je na molitvu krunice. Dok je Veliča Marijina osobna molitva, možemo zaključiti da je Krunica njezina najdraža molitva, jer po njoj nas vodi k svome Sinu.

U krunici razmatramo čitavo djelo spasenja: čitav život i sve što je Isus učinio: moleći riječi Očenaša – molitve Gospodnje; Zdravo-Marije – molitve anđela Gabrijela,  Slava Ocu – molitve svetoga Pavla i Vjerovanje – molitve svega kršćanstva. Očenaš je molitva. To su najljepše riječi Sina Božjega. Zdravo Marijo je isto molitva. To su najljepše riječi jednoga anđela na zemlji. Slava Ocu je divna i uzvišena molitva koju je izrekao sveti Pavao… U Vjerovanju je sve što trebamo vjerovati i životom potvrđivati! Zato krunica ima sva svojstva savršene molitve.

Sestra Lucija iz Fatime za krunicu je rekla: «Blažena Djevica Marija je krunici podarila takvo djelovanje, da ne postoji nijedan materijalni, duhovni, nacionalni ili međunarodni problem, koji se putem nje i naše žrtve ne bi mogao riješiti.»

Sveti Papa Ivan Pavao II.: «Krunica je moja najdraža molitva. Divna, krasna molitva! Divna u svojoj jednostavnosti! Divna u svojoj dubini!»

Sveti Ljudevit Montfort napisao je: «Krunica je najmoćnije oružje za dodirnuti Srce Isusovo, našega Otkupitelja, koji je toliko volio Svoju Majku.»

papa Hadrijan VI. «Krunica je bičevanje đavla»

Sveti Ivan Bosco reče jednom posjetitelju svoga Zavoda koji se divio redu, radu, disciplini i veselosti dječaka ovo: «Znajte, kad bih ja uklonio iz Zavoda moljenje svete krunice, u isti tren nestalo bi iz mog Oratorija i reda i rada i nauke i veselosti, čemu se vi toliko divite.»

Papa Pio IX. u jednom od svojih govora rekao je: «Djeco, pomozite mi pobijediti zla koja muče Crkvu i ljudsko društvo, ali ne mačem, nego krunicom.»

Kad bi pitali sv. Pija iz Pietrelcine zašto toliko moli krunicu, rekao bi: «Ako je Gospa, bilo gdje da se ukazala, uvijek živo preporučivala molitvu svete krunice, ne čini li ti se da za to mora postojati valjan razlog?»

 

KAKO MOLITI KRUNICU?

   † U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

       Bože, u pomoć mi priteci.

       Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu …

       Apostolsko vjerovanje: Vjerujem …

       Zatim se navijesti otajstvo ovisno od danu u tjednu

       te se moli Oče naš….. , 10 puta Zdravo Marijo, i

       Slava Ocu….., i molitva O moj Isuse………

       Nakon svih pet desetica slijedi:

       Zdravo Kraljice … i  Litanije Lauretanske 

 

 

OTAJSTVA:
Radosna otajstva: (ponedjeljkom i subotom)

 1. U prvom otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je arkanđeo Gabrijel navijestio blaženoj Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetom.

                      1 Oče naš … 10 Zdravo Marijo … i Slava Ocu …

 1. U drugom otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija pohodila svoju rodicu, svetu Elizabetu, i ostala s njome tri mjeseca.
 2. U trećem otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u špilji u Betlehemu i postavila ga u jasle.
 3. U četvrtom otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije porođaja prikazala Ocu Nebeskom svoga Sina u hramu i kako ga je starac Šimun primio na ruke.
 4. U petom otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija našla svoga Sina treći dan u hramu gdje se razgovara s učiteljima, a bilo mu je tada 12 godina.

Potom se moli: Zdravo Kraljice Litanije

**************

 

 Žalosna otajstva: (utorkom i petkom)

 1. U prvom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako se Gospodin naš Isus Krist moli svome Nebeskom Ocu i znojio krvavim znojem u Maslinskom vrtu.
 2. U drugom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist bio privezan uz kameni stup i nemilo bičevan u dvoru Pilatovu.
 3. U trećem otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako je Gospodina naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom.
 4. U četvrtom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist bio osuđen na smrt, pa je put gore Kalvarije nosio na svojim ramenima preteški križ.
 5. U petom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist bio propet na drvu križa između dva razbojnika, a gledala ga njegova žalosna Majka Marija.

Potom se moli: Zdravo Kraljice Litanije

 

**************

Slavna otajstva: (srijedom i nedjeljom)

 1. U prvom otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan poslije svoje muke i smrti slavno uskrsnuo od mrtvih, da više nikada ne umre.
 2. U drugom otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeseti dan poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjedi o desnu Nebeskog Oca.
 3. U trećem otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.
 4. U četvrtom otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija preminula s ovoga svijeta te kako je dušom i tijelom uznesena na nebo.
 5. U petom otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je blaženu Djevicu Mariju Presveto Trojstvo okrunilo za kraljicu neba i zemlje i razmišljat ćemo rajsko uživanje svih Svetih.

Potom se moli: Zdravo Kraljice Litanije

**************

 

Otajstva svjetla: (četvrtkom)

 1. U prvom otajstvu svjetla razmišljat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.
 2. U drugom otajstvu svjetla razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.
 3. U trećem otajstvu svjetla razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio
  Kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.
 4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.
 5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju.

Potom se moli: Zdravo Kraljice Litanije

Litanije Lauretanske (Loretske) BDM

Gospa od Loreta

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!

Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobrog savjeta, moli za nas!

Majko Stvoriteljeva, moli za nas!              
Majko Spasiteljeva, moli za nas!

Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!

Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!

Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!

Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grešnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, moli za nas!

Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovijedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!

Kraljice sviju svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

 

 1. Moli za nas, sveta Bogorodice!
  O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

 

Pomolimo se:

Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! O. Amen.

 

DRUGI NAČIN MOLJENJA KRUNICE (uobičajen u kontinentalnim krajevima)

 U ime Oca i Sina i Duha Svetoga

O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.

      
Vjerujem u Boga Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

Zdravo Marijo , milosti puna,  Gospodin s tobom!  Blagoslovljena ti među ženama i blogoslovljen plod utrobe tvoje, Isus *…

(*) Na mjestu zvjezdice:
…koji neka nam umnoži vjeru

…koji neka nam učvrsti ufanje
…koji neka nam usavrši ljubav

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na čas smrti naše. Amen

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda, i uvijeke vjekova. Amen.

Slijedi pet desetica određenog otajstva.

Radosna otajstva (ponedjeljkom i subotom):
1. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice, po Duhu Svetom začela
2. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice, Elizabeti u pohode nosila
3. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice, rodila
4. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice, u hramu prikazala
5. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice u hramu našla

Žalosna otajstva (utorkom i petkom):
1. Zdravo Marijo …. Isus, Koji se za nas krvlju znojio
2. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je za nas bičevan bio
3. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je za nas trnjem okrunjen bio
4. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je za nas teški križ nosio
5. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je za nas raspet bio

 Slavna otajstva (srijedom i nedjeljom):
1. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je od mrtvih uskrsnuo
2. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je na nebo uzašao
3. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je Duha Svetog poslao
4. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je Tebe, Djevice na nebo uzeo
5. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio

Otajstva svjetla (četvrtkom):
1. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je na rijeci Jordanu kršten bio
2. Zdravo Marijo …. Isus, Koji nam se na svadbi u Kani objavio
3. Zdravo Marijo …. Isus, Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao
4. Zdravo Marijo …. Isus, Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio
5. Zdravo Marijo …. Isus, Koji nam se u otajstvu euharistije darovao

POSLIJE SVAKE DESETICE:
O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe; očuvaj nas od paklenog ognja; dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Na kraju:

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Zagovornice naša one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Velikani – umjetnici – svaki dan su molili krunicu!

Beethoven, najveći glazbeni genij volio je i molio redovito krunicu.

                      
Michelangelo, najveći genij na polju umjetnosti, molio je krunicu. Usudio se naslikati u Sikstinskoj kapeli gdje Blažena Djevica o krunici izvlači duše iz čistilišta. Još i danas se u Firenci čuva njegova od mnogoga moljenja već sva izlizana krunica.
Gluck, glazbenik, umro je i našli su mu krunicu omotanu oko ruke.
Ampere, najgenijalniji znanstvenik novijeg doba, molio je svaki dan krunicu i to u crkvi.
Slavni Ozanam se obratio kad je vidio Amperea u crkvi kako moli krunicu.
Recamier, veliki liječnik, zaboravio je jednoga dana krunicu na operacijskom stolu. Kolege, bezbožni liječnici, zanijemiše od čuda. Gdje će najbolji francuski liječnik moliti krunicu?
Tada im on rastumači: “Gospodo, istina je. Ja molim krunicu. Kad za jednog bolesnika izgubim svaku nadu, kad više ne pomaže nikakva ljekarija, tada ja prihvatim krunicu. I vjerujte mi, imao sam zavidnih uspjeha!”

 

Papa Franjo o KruniciIma nešto što mi daje snagu svakoga dana – to je molitva krunice. Želim podsjetiti na važnost i ljepotu molitve svete krunice. Molite ju zajedno u obitelji, s prijateljima, u župi! Molitva krunice je dragocjeni trenutak da se obiteljski život, prijateljstva učine još čvršćima. Naučimo moliti više u obitelji i kao obitelj!» (1. svibanj 2013.)

«Želio bih naglasiti ljepotu jedne jednostavne kontemplativne molitve, pristupačne svima, velikima i malima, učenima i neukima; to je molitva svete krunice. U krunici se obraćamo Djevici Mariji da nas vodi sve tješnjem jedinstvu s Njezinim Sinom Isusom: kako bi se suobličili Njemu, imali Njegove osjećaje, djelovali poput Njega. U krunici ponavljajući Zdravomarije, mi razmatramo otajstva, događaje Isusova života kako bi Ga dublje spoznali i uzljubili. Krunica je djelotvorno oruđe za otvoranje Bogu, kako bi nam On pomogao pobijediti egoizam i donijeti mir u srca, obitelji, društvo i cijeli svijet.» (28. lipnja 2013.)

«Molitva s Marijom, napose krunica posjeduje borbenu dimenziju. To je molitva koja nas podupire u borbi protiv zloga i njegovih suradnika. S pouzdanjem u našu Majku, primimo iz Njezinih ruku krunicu: Krunica je škola vjere… Molim vas nikada nemojte ostaviti krunicu!» (15. kolovoza 2013.)

Objave iz iste kategorije

Euharistijsko klanjanje

karnel@fer-projekt.com

Vječna devetnica BDM

karnel@fer-projekt.com

Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu

karnel@fer-projekt.com