Zbor

PROBE ZBOROVA

Za Misu u 8.30 – četvrtkom u 16.30

Za Misu u 10.00 – četvrtkom u 17.30

Dječji – subotom u 10.30

Za Misu u 12.00 – nedjeljom pola sata prije Mise

Kršćansko je bogoslužje prvih kršćana bilo prepuno pjesme. O tome svjedoči i apostol Pavao kada potiče zajednicu u Efezu: »Pjevajte Gospodinu u svome srcu i slavite ga!« (Ef 5,19). Pjevanje i glazba su od prvih kršćanskih vremena povezani s bogoštovljem i bogoslužjem, s liturgijom i evangeliziranjem.

Papa Benedikt XVI. u apostolskoj pobudnici Sacramentum Caritatis (iz 2007. godine), br. 42 piše:

U ars celebrandi istaknuto mjesto zauzima liturgijsko pjevanje. S pravom tvrdi sveti Augustin u jednoj svojoj glasovitoj propovijedi: »Novi čovjek zna kakva je nova pjesma. Pjevanje je izraz radosti i, ako mislimo na to s malo više pozornosti, izraz ljubavi«. Božji narod okupljen na slavlje pjeva pohvale Bogu. Crkva je u svojoj dvotisućljetnoj povijesti stvorila, i još uvijek stvara, glazbu i pjesme koje sačinjavaju baštinu vjere i ljubavi koja se ne smije izgubiti.

Isti papa piše:

Uistinu, u liturgiji ne možemo reći da jedna pjesma vrijedi koliko i druga. U vezi s time treba izbjegavati površnu improvizaciju ili uvođenje glazbenih rodova koji ne poštuju smisao liturgije. Budući da je pjesma liturgijski element, treba se integrirati u oblik vlastit slavlju. Uslijed toga sve — tekst, melodija i izvođenje — treba odgovarati smislu otajstva koje se slavi, dijelovima obreda i liturgijskim razdobljima.

Kolika je evangelizacijska snaga glazbe u liturgiji opet potvrđuje sv. Augustin iz svojega vlastitog iskustva: »Koliko sam plakao slušajući tvoje himne i tvoje pjesme, snažno dirnut slatkim glasovima kojima je odjekivala tvoja Crkva! Ti su glasovi ulazili u moje uši, u srce se moje razlijevala istina i odande se u meni rasplamsavao osjećaj pobožnosti«.

Ove prekrasne i dirljive riječi potiču nas na razmatranje o izražajnoj snazi pjesme i glazbe u liturgiji. Jer glazba ima evangelizatorsku moć.

Zato bi vjernici kojima je Bog darovao sluha i glasa za pjevanje trebali nastojati te darove i iskoristiti slaveći Boga pjevajući u župnim zborovima.

U našoj župi djeluju tri zbora koja pjevaju na tri nedjeljne svete mise.

Objave iz iste kategorije

Ministranti

karnel@fer-projekt.com

Kursiljo

karnel@fer-projekt.com

Marijina legija

karnel@fer-projekt.com